Ekoflow stärker hotellens miljöprofil

Med Ekoflow kan hotell återvinna 30 procent av värmeenergin.

Hotell har oftast en stark miljöprofil och där kan Ekoflow vara en viktig anpassning. Det är en bra besparingsåtgärd och stärker anläggningens miljöprofil.

I hotell används duschar och vatten frekvent då hotellgäster varje dag använder handfat, duschar och badkar. Vanligtvis spolas allt det vattnet ut i avloppet utan att värmen tas tillvara.  Med Ekoflow går det att återvinna minst 30 procent av värmeenergin i avloppsvattnet, vilket är en viktig åtgärd för både ekonomisk hållbarhet och miljö.

Ekoflow kan implementeras vid nybyggen, stambyten men även i en anläggning som redan är i drift.

Ett exempel:

Låt säga att vi har ett hotell med 150 rum, där duscharna är i drift sex timmar om dagen alla dagar på året. Med Ekoflow 6:10 kan hotellet spara upp till 291 846 kWh och 175 108 kronor per pr och med en verkningsgrad på 32 procent.

Skrolla till toppen

Skicka en förfrågan

Är du intresserad av en Ekoflow eller Ekotube? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!