Vårt arbete

Klimatförändringar är vår tids stora utmaning

För oss är det viktigt att göra allt vi kan för att ta vara på den energi som redan finns. Det är fortfarande många som inte är medvetna om möjligheterna med värmeväxlare. Potentialen för att ta vara på spillvärme från avloppsvatten och rökgas är stor och outnyttjad. Våra produkter är enkla lösningar som skapar både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Tanken med Eko by Isakssons

Det räcker inte med att ersätta fossilfria bränslen med grön energi. Vi måste helt enkelt minska vår konsumtion, alla transporter och vi behöver ta vara på energi som redan finns.

Det är precis vad vi gör genom Eko by Isakssons –  vårt varumärke för energieffektiva miljöprodukter och som tillverkas i Dalarna. Vi vill genom Eko by Isakssons bidra till en hållbar miljöomställning där vi tar vara på jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Vår vision är att all spillvärme tas tillvara från luft och vatten. Energi som idag bokstavligen spolas ut i avloppen eller går upp i rök. Eko by Isaksson är egenutvecklade miljöprodukter som genialt återvinner värmen från såväl varmvatten som het ånga och rökgas.

Med de globala målen som ledstjärna

De  globala hållbarhetsmålen är viktiga för vårt hållbarhetsarbete. Vi ser oss som en pionjär inom miljöteknik i segmentet värmeåtervinning från vatten och gas och där vi vill påverka människor att se potentialen i värmeåtervinning.

Vi har valt ut fyra av FN:s globala mål där vi ser störst potential att kunna bidra.

Skrolla till toppen

Skicka en förfrågan

Är du intresserad av en Ekoflow eller Ekotube? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!