Med de globala målen som drivkraft

Att nå de globala målen 2030 är ett ansvar vi delar med resten av världen, därför vill även vi dra vårt strå till stacken och satsar på fyra områden där vi upplever att vi gör bäst nytta.

Det har förmodligen inte undgått någon att FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har fastställt globala mål som ska uppnås år 2030. Dessa 17 mål är framtagna för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt för att lösa klimatkrisen.

De mål vi valt att fokusera på kretsar kring hållbarhet och miljö, och blir så klart naturligt för oss med den typen av produkter som vi satsar på. Ett av målen är ”Hållbar energi för alla”. Som vi ser det är det viktigt att inte bara byta till ”gröna” energikällor utan verkligen hitta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och då måste vi hitta vägar att ta vara på all energi innan vi släpper ut något. De flesta idag är medvetna om vikten av att byta till fossilfria bränslen som vind-, sol-, vattenkraft och mycket av energin kommer också från skogsspill. Men vad man kanske inte vet är att även dessa värmekällor släpper ut koldioxid och den totala mängden behöver minskas.

Själva idén med Eko by Isakssons är att tillverka produkter som tar vara på befintlig energi. Vi har kommit långt med att ta vara på energin ur varmvatten. Tekniken finns även för att ta vara på energin från rökgas, där hela 100 procent kan tas tillvara. Vad som blir nästa steg får framtiden utvisa.

Skrolla till toppen

Skicka en förfrågan

Är du intresserad av en Ekoflow eller Ekotube? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!