Startsida

Låt ingen värme gå till spillo

Varje dag spolas mängder av varmvatten rätt ut i avloppet, helt i onödan. Vår vision är att all spillvärme från luft och vatten tas tillvara och därför har vi skapat Eko by Isakssons.

Ta vara på energin med värmeväxlare för avloppsvatten

Med Ekoflow avloppsvärmeväxlare går det att mer än halvera uppvärmningskostnaden för varmvatten och minska den totala energiförbrukningen. En självklar lösning för människor och företag som vill leva hållbart.

Dags att agera klimatsmart

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Det räcker inte med att vi ersätter fossilfria bränslen med grön energi. Vi måste helt enkelt minska koldioxidutsläppen och ta vara på energi som redan finns. Och då behöver vi tänka annorlunda.

Rökgasvärmeväxling med Ekotube

Ekotube är vår energieffektiva tubvärmeväxlare. Ekotube återvinner energin ur rökgaser, ånga eller kvalm och passar i ett flertal industrier. Ofta används spillvärmen till att värma upp fastigheter.

Skrolla till toppen

Skicka en förfrågan

Är du intresserad av en Ekoflow eller Ekotube? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!